Kontynuując działania edukacyjne skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z dyplomowanym ratownikiem medycznym – Panem Robertem Sołtysem wraz z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Ochotniczej Straży Pożarnej i Lubuskiej Grupy Kapitałowej VIVIAMO w dniu 8 listopada br. przeprowadzili,
w Przedszkolu Gminnym w Kłodawie, zajęcia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Maluchy – z siedmiu grup przedszkolnych – poznawały znaki drogowe, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, w wyznaczonych do tego celu miejscach, uczyły się opatrywania ran, a nawet podjęły resuscytacji na pluszowych misiach. Wielką atrakcją dla dzieci była prezentacja pojazdów służb ratunkowych.
Edukacji przedszkolaków połączonej z zabawa przyglądali się Pani Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa oraz Pan Jarosław Śliwiński – Dyrektor WORD Gorzów Wlkp.

O radosnej atmosferze spotkania świadczą utrwalone na zdjęcia uśmiechnięte buzie, uczestników.
Wszystkim, którzy bawili się razem z nami serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.