Egzaminy

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH – obowiązuje od dnia 19 stycznia 2013 roku

RODZAJ EGZAMINU

KATEGORIA

AM

A1, A2, A

B

B1, C1, D1, T

C, D

B+E

C1+E, C+E

D1+E, D+E

TEORETYCZNY

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

-------

-------

PRAKTYCZNY

140,00

180,00

140,00

170,00

200,00

200,00

245,00

RAZEM

170,00

210,00 zł

170,00 zł

200,00 zł

230,00 zł

200,00 zł

245,00 zł

 

 

UWAGA:

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym,

posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia,  a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu  państwowego oraz stawek  wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U.2014.974 j.t. z 24 lipca 2014r.)

 

 

„Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie,

ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin”

 

 

Podstawa prawna: §11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2016 r. poz. 232.)

 

BADANIA LEKARSKIE

 

UWAGA!

Z WYZNACZONEGO TERMINU EGZAMINU MOŻNA ZREZYGNOWAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM EGZAMINEM, SKŁADAJĄC PISEMNĄ REZYGNACJĘ.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Informacja o rezygnacji z terminu egzaminu

Wniosek o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy

Wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu pojazdem niebędącym w dyspozycji WORD.

Wniosek o uczestnictwo instruktora w cześci praktycznej egzaminu panstwowego.

Wniosek o przekazania PKK do innego WORD / Starostwa Powiatowego / Urzędu Miasta.

 

 

Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 95 732-66-59

pisząc e-mail na adres boi@wordgorzow.pl

lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp.,
Pokój nr 107 B na I piętrze.

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź