Informacja dla kandydatów na instruktorów.

26.10.2018 r. w sali 1 o 15:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z osobami planującymi ubiegać się o uzyskanie uprawnień na instruktorów nauki jazdy.

 

WORD w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż 17 listopada br. uruchamia szkolenie dla kandydatów na instruktorów  w zakresie kat. A, B prawa jazdy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie, proszone są o dostarczenie do dnia 26.10.2018 r. niżej wymienionych dokumentów, niezbędnych do zapisu na szkolenie:

 1. prawo jazdy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień;(do wglądu)
 2. ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktorów/wykładowców;
 3. dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego
    podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 4.  dowód uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu.
 5.  wypełniony formularz zgłoszeniowy
Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź