Kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie   z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami( Dz.U. z 2015 roku poz.155 z późn. zmianami) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciw działaniu   narkomanii.

 

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie  do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników zgodnie z programem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 9).

 

Terminy  kursów ustalone będą w miarę napływu zgłoszeń.

 

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i skierowaniem wydanym przez starostę.

 

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

 

Opłata  za kurs reedukacyjny wynosi 400,00 zł

 

OS-01-13 Zgloszenie uczestnictwa w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź