Informacje o kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii