Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Więcej informacji: https://bip.wordgorzow.pl/59/Nabor/