Pomimo przeciwności pogodowych,

przy ogromnym wysiłku i zaangażowaniu pracowników Ośrodka,

przygotowany plac manewrowy czeka na kandydatów na kierowców.

Życzymy powodzenia na egzaminach.