W trosce o przyjazny i estetyczny wizerunek Ośrodka, na bieżąco wykonywane są prace porządkowe i konserwacyjne.

W ostatnich dniach, na placu manewrowym przeznaczonym do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego, odnowione zostało oznakowanie poziome.

W celu poprawy widoczności, dotychczasowe białe linie wyznaczające poszczególne stanowiska, zastąpione zostały liniami w kolorze żółtym. Mamy nadzieję, że nowe, czytelne oznakowanie korzystnie wpłynie na poprawne wykonywanie zadań egzaminacyjnych przez przyszłych kierowców.