Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. wystawia do sprzedaży zbędne składniki majątkowe.
Ogłoszenie jest ważne w terminie od dnia 13 września do dnia 11 października 2021 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie sprzedaży jest Lidia Szymkowiak; kontakt w WORD – II piętro, pokój 211, tel. 95 732 65 14