Wczoraj 21 kwietnia 2022 roku, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych, pożegnaliśmy Pana Władysława Drzazgę – znanego i cenionego nie tylko
w lokalnym ale także w ogólnopolskim środowisku szkoleniowców – instruktora nauki jazdy, inicjatora powstania oraz Prezesa Stowarzyszenia Wykładowców
i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wlkp.

Rodzinie Pana Władysława Drzazgi składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

Dyrektor Jarosław Śliwiński wraz z pracownikami WORD w Gorzowie Wlkp.