Zachęcamy do obejrzenia spotu kampanii informacyjnej pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”.

Kampania związana jest ze zamianami przepisów prawa ruchu drogowego, które obowiązują od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Pieszy! Czy to Cię tłumaczy?

Spot kampanii społecznej adresowany do pieszych: