Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. organizuje okresowo szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Szkolenie realizowane jest w ciągu 1 dnia i obejmuje 6 godzin lekcyjnych (bez egzaminu).


Dyrektor WORD potwierdza odbycie szkolenia stosownym zaświadczeniem.

Program    szkolenie    obejmuje   wykłady   z   dziedziny   przepisów   ruchu   drogowego i psychologii:
 
  - przyczyny  wypadków  drogowych  na  tle  poziomu  bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2x45 min.),
  - prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (45 min.),
  - psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3x45 min.).
 
Opłata za szkolenie wynosi 350 PLN.
 
Warunki udziału:
 
  - wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa,
  - kserokopia prawa jazdy,
  - kserokopia dowodu osobistego,
  - opłata za szkolenie.
 
W szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na pół roku.
 
W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w ciągu 1 roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. poz. 488 z 2012 roku)
 

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź