Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych.

  • dla osób zgłaszających się indywidualnie :  opłata 220 zł,
  • dla grupy powyżej 20 osób : opłata podlega negocjacji.

Wymagane dokumenty.  

  • dowód osobisty lub prawo jazdy,
  • dowód opłaty za szkolenie.

 

Organizacja zajęć:

Szkolenie jest jednodniowe, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

OS-01-08 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dla kierowcow zawodowych

 

Podstawa prawna:

 

1)      Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z póź. zm.).

2)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym

         (Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 840).

3)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie
         w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2112r. poz. 1140).

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź