W związku z zagrożeniem epidemicznym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. pracuje w ograniczonym zakresie.

W budynku Ośrodka, oprócz pracowników, przebywać mogą jedynie osoby z wyznaczonym
na dany dzień terminem egzaminu oraz osoby zapisujące się na egzamin (bez osób towarzyszących).

– wejście na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.