W dniach 23 grudnia 2022 roku oraz 30 grudnia 2022 roku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
czynny jest w godzinach 7 30 – 13 30.