Wynajem placu manewrowego WORD

Zasady udostępniania placu manewrowego

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

 dla osób przygotowujących się do egzaminów państwowych na prawo jazdy.

 

 1. Plac manewrowy WORD-u udostępniany jest:

 

    - od poniedziałku do piątku w godzinach 1530 – 1800 

    - w soboty wolne od egzaminów państwowych w godzinach 900 – 1500 

 dla kategorii:

 

 • B – 4 stanowiska,
 • B+E, C, C+E, D, T  - 1 stanowisko.

 

 1. Zapisy dokonywane są według kolejności zgłoszeń, przez pracownika WORD,

pokój nr 108, w godzinach 900 – 1430, tel. 95 732-43-77 wew. 125.

 

 1. Zgłoszenia na jazdy próbne z jednoczesnym wniesieniem stosownej opłaty może dokonać wyłącznie instruktor z OSK.

 

 1. Dowodem wniesienia opłaty za udostępnienie placu jest kwit „Kasa Przyjmie” (KP).

 

Cena za korzystanie z placu manewrowego wynosi:

 

dla kategorii: B

 •  40,00 zł brutto za 1 godzinę*

 

dla kategorii: B+E, C, C+E, D, T 

 w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada:

 • 75,00 zł brutto za 1 godzinę,
 • 56,25 zł brutto za 0,75 godziny,
 • 37,50 zł brutto za 0,5 godziny;

w okresie od miesiąca grudnia do miesiąca marca:

 • 85,00 zł brutto za 1 godzinę,
 • 63,75 zł brutto za 0,75 godziny,
 • 42,50 zł brutto za 0,5 godziny;

 

*Istnieje możliwość udostępnienia placu na ½ godziny – za 50% ceny podstawowej

 1. Do wjazdu na plac manewrowy WORD upoważnia „Bilet wstępu”, który wydawany jest w dwóch egzemplarzach osobie wnoszącej opłatę za korzystanie z placu, z czego:
 • jeden z biletów należy przekazać pracownikowi WORD odpowiedzialnemu za plac manewrowy,
 • drugi bilet należy zachować w aktach OSK.

 

 1. Osoby korzystające z placu manewrowego powinny stawić się na placu manewrowym  w wyznaczonym dniu o wyznaczonej godzinie.

Jeżeli z winy instruktora lub osoby mającej odbyć jazdę próbną wystąpi spóźnienie, czas korzystania z placu zmniejsza się stosownie do czasu spóźnienia.

 

 1. Można dokonać zmiany ustalonego terminu udostępnienia placu manewrowego po uprzednim uzgodnieniu z osobą, która przyjmuje rezerwacje terminów - w formie osobistej lub telefonicznej – z tygodniowym wyprzedzeniem poprzedzającym zaplanowany termin korzystania z placu manewrowego.

 

 1. W przypadku niewykorzystania placu manewrowego w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie OSK, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

 1. W przypadku braku możliwości skorzystania z placu manewrowego z przyczyn leżących po stronie WORD zostanie dokonany zwrot wniesionej opłaty za niewykorzystanie placu z kasy WORD lub strony ustalą inny najbliższy termin wykorzystania placu.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 27 grudnia 2017 r

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź