Od dnia 2 sierpnia 2022 roku cena kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wynosi 500,00 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.