Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie e- learning i obejmuje 35 godz. zajęć. Dzienny wymiar zajęć wynosi 7 godz. (godz. lekcyjna trwa 60 minut).
Świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymuje osoba, która uczestniczyła we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.

Opłata za szkolenie okresowe e-learning wynosi 400,00 zł.

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy posiadających prawo jazdy kategorii:

1) C1, C1+E, C, C+E.

2) D1, D1+E, D, D+E.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 235 poz. 1701) kierowcy wykonujący transport drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego w następujących terminach:

1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53 poz. 314) WORD oprócz tradycyjnej formy zajęć prowadzi szkolenie okresowe e-learning przy użyciu komputera.

Dzięki tej formie szkolenia jest możliwość elastycznego czasu szkolenia, ponieważ zajęcia odbywają się indywidualnie.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie uczestnika.
  2. Prawo jazdy (do wglądu).
  3. Dowód osobisty (do wglądu),
  4. Dowód opłaty za szkolenie.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 – 15:15 pod numer tel. 508 396 159 lub 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A