W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy związanych z epidemią SARS–CoV2,
od dnia 01 lutego 2022r.
wprowadza się dodatkowo zasady dotyczące wynajmu placu manewrowego:

1. Wpłaty za wynajem placu manewrowego będą przyjmowane:
a) za pośrednictwem konta bankowego :
    41 1020 1954 0000 7502 0007 7891 – w tytule przelewu proszę wskazać datę i godzinę najmu,
b) w razie braku możliwości skorzystania z wpłaty za pomocą przelewu, dopuszcza się wpłatę gotówkową po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem obsługi,

2. Zamówienia biletów (rezerwacji) odbywać się będzie za pośrednictwem email: a.banach@wordgorzow.pl oraz telefonu pod nr : 957326524.