W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2023 roku opublikowana została Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2023 roku, dotycząca wysokości obowiązujących od dnia 1 kwietnia br. opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych.

Osoby, które do egzaminu państwowego przystąpią do dnia 31 marca br. opłatę za egzamin wnoszą wg dotychczasowego cennika.

Osoby, które będą ustalały termin egzaminu przypadający na 1 kwietnia br. i później, zobowiązane są do uregulowania opłaty w wysokości wskazanej w uchwale.