Wobec licznych doniesień medialnych o zmianie cen za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy uprzejmie informujemy, że w WORD w Gorzowie Wlkp. opłaty pobierane są w dotychczasowej wysokości, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (link do cennika).

Informacja o wysokości nowych opłat za egzaminy oraz o terminie ich wprowadzenia zostanie opublikowana na stronie Ośrodka niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego.