Osoby zainteresowane egzaminem w sobotę uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca pracujących sobót w listopadzie.

Egzaminy będą realizowane tylko w jedną sobotę, tj. 19 listopada 2022 roku, natomiast w dniach 05 listopada br. oraz 26 listopada br. prowadzony będzie najem placu manewrowego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego.