Dyrektor Jarosław Śliwiński zaprasza właścicieli szkół nauki jazdy oraz instruktorów nauki jazdy – 12 maja 2022 r. o godz. 1400 – na spotkanie, w trakcie którego przekazane zostaną informacje o planowanej wymianie pojazdów egzaminacyjnych oraz omawiane będą bieżące sprawy dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych.

Deklarację uczestnictwa uprzejmie proszę składać w Biurze Obsługi Klienta , okienko 107 B, I piętro.

Do dnia 11 maja br. na adres sekretariat@wordgorzow.pl można kierować zapytania oraz zagadnienia do omówienia w trakcie spotkania.