Cała załoga Ośrodka w dniu dzisiejszym z żalem żegnała odchodzącego na zasłużoną emeryturę egzaminatora Pana Bogdana Jellinka, który przepracował w WORD w Gorzowie Wlkp. 17 lat, przy imponującym 55 letnim stażu pracy. Panie Bogdanie,
na kolejnym etapie życia, życzymy Panu dużo zdrowia, spokoju, radości i spełnienia.

Koleżanki i koledzy z WORD w Gorzowie Wlkp.