16 listopada 2021r., wizytą w II LO w Gorzowie Wlkp., egzaminator nadzorujący Pan Grzegorz Duszkiewicz, rozpoczął cykl spotkań informacyjnych
pn. „Ścieżka do uzyskania Twojego pierwszego prawa jazdy”.

Inicjatywa skierowana do młodzieży w wieku około 18 lat, ma na celu wskazanie poszczególnych etapów w procesie ubiegania się o wydanie prawa jazdy,
które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, wkraczających w pełnoletność.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak założyć profil kandydata na kierowcę, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze szkoły nauki jazdy oraz
jak dobrze przygotować się do egzaminu państwowego.

Na koniec prowadzący zwrócił uwagę na fakt, że uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, nie jest celem samym w sobie.
Kluczowe jest uzyskanie wiedzy i umiejętności, pozwalających na sprostanie wyzwaniom, jakie każdego dnia pojawiają się na drodze.

Życie uczestników ruchu drogowego jest bezcenne, dlatego inwestycje w bezpieczeństwo zawsze się opłacają.

Szkoły z terenu miasta Gorzowa Wlkp. zainteresowane przeprowadzeniem podobnego spotkania, prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału
Egzaminacyjno – Szkoleniowego pod nr tel. 95 732 65 10 lub 95 732 43 77 wew. 114.

Zapraszamy.