Dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp., serdecznie zaprasza
właścicieli szkół nauki jazdy oraz instruktorów nauki jazdy

21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1300

sala nr 205 II piętro

na spotkanie,  w trakcie którego omówione zostaną zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2023.2659 z dnia 2023.12.08).