01 września odbyły się dwa spotkania egzaminatora nadzorującego z instruktorami nauki jazdy.
Tematem spotkań było omówienie zmian do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…),
które będą obowiązywały od 06 września 2021 r.
W załączeniu prezentacja ze spotkania.