HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA      GODZINA
1.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 15.02.2024 8:30
2.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla grup zorganizowanych – możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
3.  Szkolenie zmniejszające punkty karne 10.02.2024

24.02.2024

09:30

09:30

4.  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9:30

9:30

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl