HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA      GODZINA
1.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 14.09.2023
28.09.2023
8:30
2.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla grup zorganizowanych – możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
3.  Kurs dla kandydatów na egzaminatorów 02.09.2023 08:00
4.  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

09-10.09.2023
23-24.09.2023

9:30
5. Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego
(szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przygotowujących dzieci do uzyskania karty rowerowej)
30.09.2023 9:00
6. Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
zostanie uruchomione po opublikowaniu przepisów wykonawczych
prawdopodobnie  po   17.09.2023 do ustalenia

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl