Wynajem placu manewrowego WORD

Kandydaci na kierowców, przygotowujący się do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A*, A1*, A2*,AM*, B, B+E, C, C+E, D, T mają możliwość sprawdzenia zdobytych umiejętności  na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.,
na pojeździe OSK, pod nadzorem instruktora nauki jazdy.
*w okresie jesienno-zimowym stanowisko motocyklowe nie jest wynajmowane.

Stanowiska na placu manewrowym udostępniane są ośrodkom szkolenia kierowców
posiadającym zawartą z WORD w Gorzowie Wlkp. aktualną umowę najmu
 w dni powszednie w godzinach 15 00 – 18 00

oraz w soboty wolne od egzaminowania w godzinach  9 00 – 15 00

Rezerwacje stanowisk dokonywane są przez OSK, za pośrednictwem Portalu ASYSTO.

UWAGA:
od stycznia 2024 roku sprawy związane z rezerwacją placu manewrowego prowadzone są przez
Wydział Egzaminacyjno – Szkoleniowy
I piętro, pokój 107 C
tel. 95 732 29 90, e-mail: brd@wordgorzow.pl

REZERWACJA PLACU MANEWROWEGO 

Podstawą rezerwacji jest posiadanie przez OSK  aktualnej umowy na najmem placu.