Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. realizuje:

  • egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy – na podstawie ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U.2023, poz. 622 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r., poz. 2659),
  • testy kwalifikacyjne w zakresie bloków programowych określonych do prawa jazdy:

– kategorii C1, C1+E, C, CE

– kategorii D1, D1+E, D, DE

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 2201) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r., poz. 739 z późn. zm.).