Egzaminy teoretyczne na prawo jazdy realizowane są w języku:

• polskim
• angielskim
• niemieckim
• ukraińskim (kategoria B)

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINÓW NA KAT. B (dane na dzień 2024-04-11):

• egzamin teoretyczny – realizowany jest na bieżąco, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w dniu zapisu;
• egzamin praktyczny – czas oczekiwania na egzamin – około 1 tydzień.

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH:

Do ustalenia terminu egzaminu niezbędny jest numer PESEL oraz numer profilu kandydata na kierowcę PKK.

TERMIN EGZAMINU PAŃSTWOWEGO MOŻNA USTALIĆ

w siedzibie WORD przy okienku 107 B, na pierwszym piętrze w godzinach 7:30 15:15,
po podaniu numeru profilu kandydata na kierowcę PKK
• osobiście, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości;
• przez pełnomocnika – druk pełnomocnictwa (druk OK-01-10);
a także
• on-line, za pośrednictwem portalu INFO-CAR.

Nie ma możliwości ustalenia terminu egzaminu państwowego telefonicznie.

Rezygnację (druk OK-01-07) z ustalonego terminu egzaminu państwowego można złożyć nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem (patrz poniżej: UWAGA).
Osoby, które zarezerwowały termin egzaminu państwowego za pośrednictwem serwisu INFO-CAR, mogą zrezygnować z egzaminu korzystając z opcji „ODWOŁAJ” na stronie www.info-car.pl.

UWAGA
W związku § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r., poz. 2659) od dnia 1 stycznia 2024 roku informacje i wnioski dotyczące organizacji egzaminów państwowych można:

złożyć w siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 18, okienko 107 B I piętro:
• osobiście (za okazaniem dokumentu tożsamości);
• przez pełnomocnika (druk OK-01-10).

przesłać środkami komunikacji elektronicznej, jako dokument elektroniczny opatrzony:
podpisem zaufanym (biznes.gov.pl),
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (biznes.gov.pl),
podpisem osobistym (www.gov.pl).

Dokumenty elektroniczne (tj. skany, zdjęcia) niespełniające powyższych wymagań (bez podpisu uwierzytelniającego, elektronicznego) nie zostaną przyjęte i zrealizowane.

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod numer telefonu 95 7326 659.

PLIKI DO POBRANIA: