Zgodnie z Art. 98a  ust. 3  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje o wymaganiach oraz kosztach uczestnictwa w kursie zamieszczone zostaną na stronie po ukazaniu się przepisów wykonawczych.

Link do wywiadu z wiceministrem Rafałem Weberem: Kursy reedukacyjne: – Nie sądzę, aby w tym roku