Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to idea, która tym razem połączyła działania gorzowskiego Ośrodka, Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wlkp.

30 listopada 2021 roku, przy wsparciu Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp., dla grupy młodzieży szkolonej „budowlanki i samochodówki”, przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjno – prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie składało się z trzech paneli.

I panel, prowadzony przez przedstawiciela WORD w Gorzowie Wlkp., dotyczył procesu ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Omówione zostały kwestie formalne dotyczące założenia profilu kandydata na kierowcę oraz procesu szkolenia i egzaminowania. Ta część spotkania zakończona została konkluzją z której wynika, że działania kandydata na kierowcę powinny być skoncentrowane nie tylko na zdanie egzaminu państwowego ale przede wszystkim na zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne i bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

II panel, przygotowany przez funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., to wykład na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawienie bieżących zmian w przepisach ruchu drogowego, który wzbogacony został o prezentację statystyk wypadków drogowych wraz z omówieniem przyczyn wypadków.

III panel wieńczący spotkanie przygotowany przez OSK – to prezentacja symulatorów dachowania i zachowanie się poduszki powietrznej podczas zderzenia. Instruktor omówił stosowane w nowoczesnych autach systemy bezpieczeństwa pozwalające na zminimalizowanie skutków wypadków drogowych. Podkreślił, jak ważne jest używanie pasów bezpieczeństwa, odpowiednie ustawienie fotela i kierownicy, gdyż te elementy to gwarancja nie tylko wygody podróżowania ale również zdrowia i życia osób podróżujących.

Tradycyjnie na zakończenie spotkania, uczestnicy otrzymali odblaskową opaskę zwiększającą widoczność na drodze.