Wobec dużego zainteresowania kandydatów na kierowców możliwością przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy w języku ukraińskim bądź rosyjskim, wystąpiliśmy do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udostępnienie bazy pytań egzaminacyjnych w obu powyższych językach. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy publikujemy w załączeniu.

Odpowiedź otrzymana z Ministerstwa Infrastruktury