19 października 2022 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania komunikacyjnego ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wlkp., Komenda Miejska Policji
w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła egzamin na kartę rowerową.

Do realizacji egzaminu wykorzystana została infrastruktura miasteczka ruchu drogowego znajdującego się przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.

Okazało się, że wszystkie dzieci, które w tym dniu poddały się sprawdzianowi wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego stanęły na wysokości zadania, a sam egzamin, który początkowo budził wiele emocji przebiegł w bardzo miłej atmosferze.

Nowym cyklistom z uprawnieniami serdecznie gratulujemy i życzymy szerokiej drogi.