W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2024 roku opublikowana została Uchwała NR LXII/964/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 11 kwietnia 2024 roku.

Osoby, które:

  • do egzaminu państwowego przystąpią do dnia 10 kwietnia br. opłatę za egzamin wnoszą wg dotychczasowego cennika,
  • będą ustalały termin egzaminu przypadający na 11 kwietnia br. i później, zobowiązane są do uregulowania opłaty w wysokości wskazanej w uchwale,
  • ustaliły już termin egzaminu przypadający na dzień 11 kwietnia br. lub później oraz dokonały opłaty za ten egzamin zgodnie z dotychczasowym cennikiem obowiązującym od 1 kwietnia 2023 roku do 10 kwietnia 2024 roku, zobowiązane są do wniesienia opłaty uzupełniającej.

Wysokość opłaty uzupełniającej dla egzaminu:

  • teoretycznego wszystkich kategorii wynosi 5 zł,
  • praktycznego na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B, B96, C1, D1, T, pozwolenie wynosi 22 zł,
  • praktycznego na kategorie: B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E, C1 wynosi 28 zł.

Opłatę uzupełniającą należy wnieść niezwłocznie, najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem egzaminu, bezpośrednio w biurze obsługi klienta -okienko 107B I piętro – lub przelewem na rachunek bankowy o numerze:

95 1020 1954 0000 7102 0005 6648

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby egzaminowanej oraz adres zamieszkania.

UWAGA:

Osoby, które nie uzupełnią opłaty na wyżej określonych zasadach w terminie zostaną usunięte z listy osób egzaminowanych i nie zostaną dopuszczone
do egzaminu.

UCHWAŁA NR LXII/964/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO