W dniu 19 listopada br. na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wlkp. Pani Elżbiety Wulbach, nasz Ośrodek przy współpracy z Komendą Miejską Policji, zorganizował egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Sala gimnastyczna gorzowskiej 16., po rozstawieniu mobilnego miasteczka ruchu drogowego na czas egzaminu, zamieniła się w ulice.

Uczniowie, którzy uzyskali wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu, przystąpili do kolejnego etapu, jakim było sprawdzenie swoich umiejętności praktycznych.
Grupa 25 uczniów w wieku 11 i 12 lat, wykazała się wzorowym przygotowaniem. Bardzo sprawnie poruszali się po symulowanych drogach i skrzyżowaniach, doskonale radząc sobie z odczytywaniem znaków pionowych i poziomych na jezdni.

Za świetne przygotowanie młodzieży, słowa uznania kierujemy do Pani Agnieszki Krawczyk – nauczycielki, dzięki której 90% uczestników uzyskało kartę rowerową.

W celu zwiększenia widoczności na drodze, a tym samym bezpieczeństwa młodych cyklistów, każdy uczestnik egzaminu otrzymał kamizelkę i opaskę odblaskową.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do noszenia odblasków.