W ostatnią sobotę września, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. zorganizował „Specjalistyczne szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego dla nauczycieli”.
Szkolenie to w gorzowskim ośrodku zostało wznowione z inicjatywy Sekretarza Lubuskiej Rady BRD w roku ubiegłym, po wieloletniej przerwie. Jego celem jest wsparcie merytoryczne nauczycieli przygotowujących dzieci do uzyskania karty rowerowej.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję szkolenia, która zaplanowana została na 2024 rok.