W dniach 2  – 15 czerwca 2022 r. na boisku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp. zrealizowany został cykl zajęć edukacyjnych, skierowanych do dzieci przedszkolnych oraz uczęszczających do szkoły podstawowej.

Celem zajęć była nauka zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przygotowanie dzieci ubiegających się o wydanie karty rowerowej do egzaminu praktycznego.

Do przygotowania odpowiedniej infrastruktury drogowej wykorzystane zostało mobilne miasteczko ruchu drogowego, które w ramach użyczenia znajduje się w dyspozycji gorzowskiego Ośrodka.

Zajęcia prowadzone przez wychowawców i nauczycieli wychowania komunikacyjnego uzupełnili przedstawiciele WORD w Gorzowie Wlkp., Wydziału Ruchu Drogowego  KMP w Gorzowie Wlkp., WITD w Gorzowie Wlkp. oraz Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp.