W związku § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r., poz. 2659) od dnia 1 stycznia 2024 roku informacje i wnioski dotyczące organizacji egzaminów państwowych można:

złożyć w siedzibie WORD w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 18, okienko 107 B I piętro:
• osobiście (za okazaniem dokumentu tożsamości);
• przez pełnomocnika (druk OK-01-10).

przesłać środkami komunikacji elektronicznej, jako dokument elektroniczny opatrzony:
• podpisem zaufanym (biznes.gov.pl),
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym (biznes.gov.pl),
• podpisem osobistym (www.gov.pl).

Dokumenty elektroniczne (tj. skany, zdjęcia) niespełniające powyższych wymagań (bez podpisu uwierzytelniającego, elektronicznego) nie zostaną przyjęte i zrealizowane.

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod numer telefonu 95 7326 659.