Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami( Dz.U.2019.341 t.j. z dnia 2019.02.21) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciw działaniu narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz.U.2019.140 t.j. z dnia 2019.01.24).

Terminy kursów ustalone będą w miarę napływu zgłoszeń.

Dokumenty potrzebne do zapisu :

  • skierowanie od starosty,
  • zgłoszenie uczestnictwa w kursie,
  • dowód osobisty (do wglądu),

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 400,00 zł

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 – 15:15 pod numer tel. 508 396 159 lub 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A