Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.622 z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zajęcia prowadzone są w formie dwóch ośmiogodzinnych wykładów, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników, zgodnie z programem określonym
w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2023 poz. 1629).

Terminy kursów ustalone są w miarę napływu zgłoszeń.

Wymagane dokumenty :

  • zgłoszenie uczestnictwa w kursie,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód dokonania opłaty.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz. 7:30 – 15:15 pod numer tel. 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 C