Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. organizuje okresowo szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6.

Szkolenie realizowane jest w ciągu 1 dnia i obejmuje 6 godzin lekcyjnych (bez egzaminu).

Dyrektor WORD potwierdza odbycie szkolenia stosownym zaświadczeniem.

Program szkolenia obejmuje wykłady z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii:

  • przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (2×45 min.),
  • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (45 min.),
  • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3×45 min.).

Warunki udziału:

  • wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa,
  • opłata za szkolenie
  • prawo jazdy (do wglądu).

W szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na pół roku.

W szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca w ciągu 1 roku od dnia wydania pierwszego prawa jazdy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. poz. 488 z 2012 roku)

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 – 15:15 pod numer tel. 508 396 159 lub 95 732 29 90,
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A