Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. od początku swojej działalności ( przyp.od roku 1998) w bardzo aktywny i przynoszący wymierne efekty sposób promuje bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp. jest członkiem Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Wyznacznikiem realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć jest program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025.

 • W myśl założeń programu WORD organizuje i współorganizuje międzyszkolne konkursy, ogólnopolskie turnieje oraz akcje profilaktyczno-prewencyjne z zakresu BRD, którymi obejmuje przede wszystkim dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe.
  Rokrocznie przeznacza środki finansowe na zakup niezbędnej ilości:

  • pomocy edukacyjnych ( w tym książeczek, gier planszowych, ćwiczeń )
  • elementów odblaskowych
  • sprzętu rowerowego ( w tym rowerów i kasków)
  • oraz innych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

Wymienione artykuły trafiają do dzieci i młodzieży jako nagrody i upominki za uczestnictwo w odbywających się w trakcie roku szkolnego przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność Ośrodka w zakresie BRD jest dzięki temu popularyzowana wśród lubuskich placówek oświatowych.

 • WORD w Gorzowie Wlkp. dofinansowuje także zakup:
  • rowerowych miasteczek ruchu drogowego i rowerowych torów przeszkód trafiających na wyposażenie szkół i przedszkoli.
  • specjalistycznego sprzętu dla służb drogowych (Policji, WITD i Straży Pożarnej) wykorzystywanego w działaniach prewencyjnych lub kontrolnych.
  • Ośrodek poprzez pomoc przy realizacji szkoleń i konferencji o charakterze edukacyjno-metodycznym skierowanych do instruktorów i wykładowców nauki jazdy przyczynia się do pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych środowiska OSK.

Fachowa wiedza na temat bezpiecznej jazdy, którą instruktorzy przekazują przyszłym kierowcom sprawia, że wzrasta społeczna świadomość o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego wynikających z niewłaściwych zachowań na drodze.

 • W ostatnich latach Ośrodek angażuje się w działania zmierzające do upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przy okazji odbywających się z naszym udziałem imprez BRD zawsze zapewniamy obecność ratowników medycznych, którzy w profesjonalny sposób pomagają mieszkańcom naszego województwa zdobyć praktyczne umiejętności udzielenia pomocy np. ofiarom wypadków drogowych.

Partnerami Ośrodka w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego są głównie: Wydziały Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp, Lubuskie Kuratorium Oświaty, Polski Związek Motorowy, a także Lubuska Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Pożarna, ratownicy medyczni oraz stowarzyszenia działające na rzecz bezpieczeństwa na drogach