Loading...
Kursy i szkolenia2021-09-23T12:05:53+02:00

HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA GODZINA
1. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 08.09.2021
22.09.2021
14:00
14:00
2. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 06.09.2021
24.09.2021
8:00
8:00
3. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym (dla grup zorganizowanych) – w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
4. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E lub C1, C1+E, C, C+E w formie E-LEARNING TERMIN DOSTOSOWANY INDYWIDUALNIE
DO POTRZEB KAŻDEGO UCZESTNIKA
5. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii 11-12.09.2021
25-26.09.2021
9:30
9:30
6. Kurs kwalifikacyjny kandydatów na egzaminatorów kat. B TRWA NABÓR

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przeprowadza następujące kursy i szkolenia:

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl