HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA      GODZINA
1.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 22.05.2024 8:30
2.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla grup zorganizowanych – możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
3.  Szkolenie zmniejszające punkty karne 11.05.2024

25.05.2024

09:30

09:30

4.  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

11-12.05.2024

25-26.05.2024

9:30

9:30

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl