Loading...
Kursy i szkolenia2021-12-30T10:30:54+01:00

HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA GODZINA
1. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 12.01.2022
29.01.2022
14:00
09:00
2. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 11.01.2022
27.01.2022
8:30
8:30
3. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla grup zorganizowanych – możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
4. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E lub C1, C1+E, C, C+E w formie E-LEARNINGU TERMIN DOSTOSOWANY INDYWIDUALNIE
DO POTRZEB KAŻDEGO UCZESTNIKA
5. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii 15-16.01.2022
29-30.01.2022
9:30
9:30

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przeprowadza następujące kursy i szkolenia:

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl