HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ

Lp. RODZAJ SZKOLENIA LUB KURSU DATA      GODZINA
1.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 14.03.2023
28.03.2023
8:30
2.  Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla grup zorganizowanych – możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę TERMIN USTALANY
INDYWIDUALNIE
3.  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii 11-12.03.2023
25-26.03.2023
01-02.04.2023
9:30

Do kontaktu z kursantami wykorzystujemy aplikację SMSCentral.pl . Polecamy!

LOGO SMSCentral.pl