Najbliższe terminy egzaminów na kat. B

Egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy – czas oczekiwania na egzamin – 1 tydzień

Dane na dzień 2023-02-02

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH

Rodzaj egzaminu / kategoria Teoretyczny Praktyczny RAZEM (w zł)
AM 30,00 140,00 170,00
A1, A2, A 30,00 180,00 210,00
B 30,00 140,00 170,00
B96 ——– 170,00 170,00
B1, C1, D1, T 30,00 170,00 200,00
C, D 30,00 200,00 230,00
B+E ——– 200,00 200,00
C1+E
C+E
D1+E
D+E
——– 245,00 245,00

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U.2014.974 t.j.)

  • Art. 56. ust. 4. Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.
  • Art. 54 ust. 5 pkt 1 (…) egzamin jest przeprowadzany pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 t.j.)

UWAGA!

Z WYZNACZONEGO TERMINU EGZAMINU MOŻNA ZREZYGNOWAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM EGZAMINEM, SKŁADAJĄC PISEMNĄ REZYGNACJĘ.

PLIKI DO POBRANIA: