Zgodnie z podstawą programową, każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej,
do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły.
Wspierając szkolnych koordynatorów wychowania komunikacyjnego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zapraszają nauczycieli lubuskich szkół podstawowych

22 października 2022 r. (sobota) w godzinach 900 – 15 00 na bezpłatne szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły
i nauczycieli  – szkolnych koordynatorów wychowania komunikacyjnego.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy do tej pory nie zostali przeszkoleni w powyższym zakresie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat.

Zgłoszenie uczestnictwa, na załączonym druku, proszę przesłać na adres e-mail:  b.zylinska@wordgorzow.pl do dnia 16 października 2022 r. w tytule wpisując:
„Szkolenie nauczycieli”