30 września 2023 roku na terenie Ośrodka zostanie przeprowadzone nieodpłatne specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego,
skierowane do nauczycieli przygotowujących dzieci do uzyskania karty rowerowej.

Ilość miejsc ograniczona.