Osoby przystępujące do egzaminu państwowego na prawo jazdy, egzaminu kwalifikacyjnego dla kierowców zawodowych oraz korzystające z usług szkoleniowych Ośrodka uprzejmie informujemy, o możliwości potwierdzania tożsamości na podstawie elektronicznego dowodu osobistego w aplikacji mObywatel 2.0.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że aplikacja powinna być wyświetlana w czasie rzeczywistym, zrzuty ekranu itp. nie będą honorowane.mDowód