Realizując zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 22 listopada br. pracownice Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Gorzowie Wlkp. wraz policjantkami Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. odwiedziły przedszkolaków z Ulimia.

Wizyta miała charakter edukacyjny. Bawiąc się, dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, dowiedziały się jak ważne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego jest noszenie odblasków, elementów zwiększających widoczność na drodze. Pod okiem policjantek, poznawały znaki i sygnały drogowe, ćwiczyły prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych.

Czas, pomiędzy „lekcjami” z Policją, przedszkolakom wypełniły pracownice WORD-u angażując maluchy do: układania wielkoformatowych puzzli przedstawiających sytuacje
i znaki drogowe, kolorowania znaków drogowych w malowankach oraz układania „drogowego” domina.

Na pamiątkę przemiłego spotkania, każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało zawieszkę odblaskową oraz drobny upominek.