Noszenie odblasków, to nie tylko powinność ale również obowiązek, który dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym.
Ośrodek wspiera inicjatywy, które dotyczą bezpieczeństwa na drodze. Jedną z takich inicjatyw, jest prowadzona od lat przez OSP w Smogórach akcja pn. Bezpieczeństwo na Drodze.
Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród pieszych uczestników ruchu drogowego poruszających się po zmroku po nieoświetlonych drogach oraz na terenach zabudowanych po zmroku. Jednostka OSK przekazuje pozyskane odblaski mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz do przedszkoli i szkół w regionie.
W dniu wczorajszym, tj. 8 listopada br. Dyrektor Ośrodka przekazał na ręce przedstawicieli OSK w Smogórach kamizelki i opaski odblaskowe, by służyły lokalnej społeczności celem poprawy ich bezpieczeństwa na drogach.