Na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został umieszczony folder informacyjny dotyczący tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego „Przepis na… bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Folder został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

 

Wersja polska:

https://www.krbrd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/Przepis-na…-bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym_PL.pdf?fbclid=IwAR1HQ24hm9MjIu7z6NvmS3Rxszj8eJ5FxIJPg6B7h3pSP8X1NSp2VwX7mkI

Wersja ukraińska:

https://www.krbrd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-%D0%B4%D0%BE…-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83.pdf?fbclid=IwAR0b03VVxHDKukPd9uJNZs_YcCyK_tSRkmd4lk3aBp_sndYqs9Th56-Wc7U

 

Opracowanie ma na celu podnoszenie świadomości o obowiązujących przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest skierowane do wszystkich jego uczestników. W folderze znajdują się informacje dotyczące zasad ruchu drogowego, w tym między innymi: podstawowy zbiór praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, najważniejsze telefony alarmowe, zasady udzielania pierwszej pomocy, informacje o drogach, dopuszczalnych limitach prędkości oraz inne zasady bezpiecznego korzystania z polskich dróg.